Videoconferències

Àgora retransmet en aquest espai aquelles conferències celebrades en els Col · legis Oficials de Farmacèutics de Barcelona i Madrid, amb l'objectiu de facilitar el repàs d'informació als assistents i d'acostar coneixement a tots aquells que no puguin assistir físicament a les seus de tots dos col · legis.

Introducció a les Flors de Bach

 

M.Carmen Gallego

 

 

M. ª Carmen Gallego, Practicioner en Flores de Bach para la Fundació Edward Bach, junt amb Laura Bestué, Coordinadora Nacional del Programa Educació Bach (Laboratoris Diafarm), van oferir una conferència sobre què són les Flors de Bach i com utilitzar-.

L'acte, presentat per M. ª José Alonso, vocal de Plantes Medicinals i Homeopatia del COFB, realitzat el 27 setembre 2011 va agrupar a 130 farmacèutics interessats en les Flors de Bach.

A través del suport web, podeu recuperar el vídeo de la presentació, les diapositives, repassar les consultes que van realitzar els assistents a la sala o anar saltant als continguts que més siguin del vostre interès.

En acabar la conferència, podreu respondre una "Enquesta" on dir la vostra opinió  sobre el contingut de la mateixa i sol · licitar aquells temes que puguin ser del vostre interès. També, a través del botó "Contactar", podrà dirigir els seus dubtes o consultes que puguin tenir relacionades amb la seva pràctica diària.

 

Accedir a la conferència

(la conferència trigarà 30 segons a iniciar)

 

Conferència patrocinada per: