CERCA LES ACTIVITATS
 
 

INFECCIONS VULVOVAGINALS, ÚS DE PROBIÒTICS I HIGIENE ÍNTIMA. VIII EDICIÓ

2019-02-21 ( Les inscripcions comencen el 2018-06-25 ).

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 2.1 crèdits d'aprofitament

 • ACTIVITAT ONLINE
Dates

VIII edició: del 21 de febrer
al 16 de març del 2019

  
Hores Lectives
10
Matrícula
Col·legiats i precol·legiats
dels COF: 100€

No col·legiats, tècnics i auxiliars de farmàcia i altres titulats superiors: 130€

 
Inscripcions
del 2018-06-25 al 2019-02-21

 

 
Places
300  
INTRODUCCIÓ

Un ecosistema vaginal complex i concretament la microbiota vaginal, de vegades, s’altera i experimenta canvis en l’estructura i la composició per factors com l'edat, el cicle menstrual, l'embaràs, o el comportament sexual i també per hàbits d'higiene.

En aquest sentit, les infeccions vulvovaginals poden causar trastorns emocionals i físics importants en la dona. Afecten el 70-75% de l’element femení almenys una vegada al llarg de la seva vida.
La vulvovaginitis per Candida (VVC) i la vaginitis bacteriana són les infeccions amb més prevalença, raó per la qual és important distingir les unes de les altres per poder donar el tractament adequat a cada cas. D’altra banda, si els casos es detecten, es diagnostiquen de forma ràpida i es tracten adequadament, la majoria es curen i els símptomes desapareixen.

El farmacèutic té un paper actiu en l'educació al pacient, la valoració de la simptomatologia de cara a la derivació al metge i la presa de mesures en situacions inicials. La recomanació de tractaments complementaris amb productes d'higiene íntima específics que contribueixin a mantenir l'equilibri de la microbiota són clau per aconseguir reduir les recidives, tan importants en les infeccions vaginals.
 

OBJECTIUS
 • Saber els canvis i les modificacions de l'ecosistema vaginal que es produeixen en les diferents etapes de la vida de la dona.
 • Aplicar les guies d'actuació per a fer l'abordatge òptim de la pacient amb vulvovaginitis o vaginosi.
 • Derivar al metge aquelles situacions clíniques que presenten signes o símptomes d'alarma.
 • Recomanar les mesures higièniques per fer el tractament i la prevenció de les vulvovaginitis per Candida i les vaginosis.
 • Dispensar els tractaments d'indicació farmacèutica i aportar informació i el consell farmacèutic que ajudin a resoldre el problema.
 • Promoure l'ús racional dels medicaments sense prescripció i evitar l'automedicació o l'ús inadequat d'un medicament no indicat
 • Fer un seguiment dels medicaments de prescripció dispensats.
 • Saber quin és el paper de la microbiota: funcions i mecanismes implicats.
 • Aprofundir en els beneficis associats a l'administració de probiòtics i el seu mecanisme d'acció.
 • Entendre les claus en la indicació farmacèutica: soques, evidències, formes farmacèutiques, pautes-dosi-durada.
 • Dominar l'ús pràctic dels probiòtics indicats en infeccions vulvovaginals: tractament, prevenció, ús en l'embaràs, ús en la menopausa, consell en infeccions recurrents.
METODOLOGIA

Totalment en línia i autoformatiu. Cada col·lectiu a qui va orientat tindrà a disposició una aula virtual independent on trobarà tot el material i les activitats a fer.
El programa del curs es divideix en continguts multimèdia desenvolupats en format estàndard SCORM, un sistema que permet seguir el procés formatiu de cada alumne. Els mòduls es desenvolupen amb recursos gràfics i textuals interactius.
A més, el curs té activitats i continguts complementaris:

 • Enquesta prèvia de detecció de necessitats
 • Articles recomanats
 • Activitats d'avaluació
 • Casos pràctics interactius
 • Qüestionari de satisfacció

Per superar el curs, l’alumne ha d’haver seguit el 80% de les activitats de contingut teòric, completat correctament els casos pràctics i resolt el test final.

PROGRAMA

MÒDUL 1. Vulvovaginitis per Candida. Introducció / Actuació farmacèutica / Tractament / Aplicació pràctica / Casos pràctics  MÒDUL 2. Vaginitis bacteriana. Introducció / Actuació farmacèutica / Tractament / Aplicació pràctica  MÒDUL 3. Probiòtics. Microbiota / Aplicació pràctica / Ús de probiòtics des de la farmàcia / Casos clínics  MÒDUL 4. Higiene íntima. Introducció / Higiene vulvar / Gestió de la categoria i el lineal

EQUIP DOCENT

Algueró, Inés, farmacèutica comunitària, responsable de l'àrea professional d’Ibáñez Farmàcia

Cararach, Montserrat, metge especialista en obstetrícia i ginecologia, Centre Ginecològic Santiago Dexeus, Barcelona

Losa, Fernando, obstetraginecòleg i ginecòleg , Clínica Sagrada Família, Barcelona

Palacios, Santiago, ginecòleg i director de Centro Médico Instituto Palacios - Salud y Medicina de la Mujer, Madrid

Solis, Gerard, farmacèutic comunitàri

Surroca, Aina, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelona i vocal de la Junta de Govern del COF de Barcelona

Tribó, Gemma, farmacèutica comunitària, titular d’oficina de farmàcia a Barcelonai diploma en alimentació i nutrició comunitària de l'Escuela Nacional de Sanidad

COORDINACIÓ

Aina Surroca Rebés, vocal de la Junta de Govern del COF de Barcelona, responsable de la Comissió Delegada de Formació Continuada

Cristina Rodríguez Caba, cap del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COF de Barcelona

ADREÇAT A

Farmacèutics comunitaris