Entitats Col·laboradores

Àgora és una iniciativa dels Col·legis de Madrid i de Barcelona que fem extensiva a aquelles organitzacions col·legials, Institucionscientífiques i organismes interessats en la formació del professional sanitari.  

Des de Àgora animem a les diferents institucions a participar en el nostre programa formatiu i en proposar i col·laborar en nous projectes i accions formatives que contribueixin al desenvolupament del professional sanitari i a la millora de la salut de la població.

Patrocinadors:                       

                                          

                                                            

                          

                                                     

                                  

                         

Amb la col·laboració de: