Com seguir els cursos?

Quan puc fer els cursos?

Els cursos tenen una data d'inici i fi. Cada curs té una planificació concreta en funció del seu temari, metodologia i activitats, ia partir aquí, li oferim a les aules virtuals l'orientació necessària per adaptar-lo millor al seu temps.

No es podrà accedir a les aules un cop finalitzi el període lectiu del curs.

Quina durada tenen els cursos d'Àgora?

Oferim accions formatives de diferent durada. Per tant, cadascuna disposa del seu propi calendari i hores específiques de dedicació en funció dels seus objectius i programa. Àgora planteja normalment cursos d'un màxim de 30 hores de dedicació i distribuïts en un màxim de 3 mesos, permetent un seguiment còmode i rigorós dels mateixos.

Què puc fer si no rebo les claus d'usuari?

PPoseu-vos en contacte amb info@agorasanitaria.com   o bé amb el 93.244. 10 i mirarem de solucionar la incidència

Si em dono de baixa durant un curs puc recuperar el cost del mateix?

Si un alumne, pel motiu que sigui, no pot continuar realitzant el curs, Àgora us ofereix possibles solucions per poder completar-lo. En aquest cas, ha de comunicar per procedir a la seva valoració econòmica.

Es valorarà:

  • Motiu de la baixa.
  • Data en què comunica la baixa (Període del curs en què es trobi)
  • Treball realitzat fins al moment. Es valorarà positivament l'avanç realitzat fins ara.

En funció de la valoració dels 3 criteris, l'alumne podrà:: reinvertir el cost total per següent edició o bien obtenir un% descompte per a la següent matrícula del mismo curso.

Per poder efectuar la valoració de recuperació del cost, ha d'enviar el seu comunicat a Àgora a: info@agorasanitaria.com, i li oferirem resposta el més aviat possible.

En el cas que l'alumne sol · liciti la devolució íntegra del cost del curs només es procedirà a la mateixa si es comunica màxim 3 dies abans de la data de començament del curs, i si hagués començat, es valorarà expressament el motiu de la baixa.

Tindré suport durant la realització del curs?

A més de guies didàctiques específiques, continguts dissenyats pedagògicament amb alt nivell autoformatiu, i un pla de treball orientatiu en cada curs, un equip de professionals estarà sempre a la seva disposició per resoldre els seus dubtes tècnics i metodològiques.

Aquest equip de suport realitzarà al seu torn seguiment personalitzat a l'alumne durant el curs amb la finalitat de verificar el seu avanç en l'estudi, ajudar si ho necessités i donar-li suport per a l'òptima finalització i superació del mateixos..

Com obtinc el diploma del curs?

En finalitzar el curs, els alumnes reben una notificació conforme han estat considerats APTES o NO APTES per rebre el diploma acreditat.  En funció del curs, rebrà el diploma a través de correu postal, a més de poder baixar en format electrònic des del portal.